Přání

14.04.2022

Kristus, Boží Syn, je SVĚTLO. Co učí, radí, doporučuje, ať je i Vaším přesvědčením a směrnicí. 

Boží Syn je ŽIVOT. Bez jeho svatého těla a krve člověk jen živoří. Ať je eucharistický pokrm pro Vás skutečně chlebem vezdejším.

Boží Syn je VÍTĚZSTVÍ. Jestliže On nepřišel konat vůli svou, ale vůli Toho, který ho poslal, neuspějeme jinak, nežli podobně. Ať On ve Vás vítězí nad slabostmi těla i ducha. 

Aleluja, aleluja, aleluja!