Před 45 lety 27. 4.

27.04.2023

hořelo na Svaté Hoře. Velký požár, vzniklý z lehkomyslnosti skupiny dětí, napáchal tehdy veliké škody. Trvalo roky, než se podařilo opravit nebo zreplikovat, co shořelo nebo bylo znehodnocenou vodou při hašení. Vyhoří-li ovšem chrám Ducha Svatého, je to ještě horší, protože kamenné stavby lze obnovit, zatímco pamatuj, když duši ztratíš, vše ztraceno máš! 

Stačí jiskra, aby zapálila celý les. Stačí jednou podlehnout hříchu, aby se trvale poznamenal další život, ať už vlastní, nebo toho druhého. Principiis obsta! Varuj se počátků! A stejně tak buď pozorný, když můžeš udělat něco dobrého. Neopomeň to vykonat.