Přihlášky k biřmování

01.05.2024

Na podzim tohoto roku, patrně někdy v říjnu-listopadu, chceme pozvat některého s biskupů, aby v naší farnosti udělil svátost biřmování.

Místo a forma přípravy budou stanoveny podle počtu přihlášených a jejich bydliště. Hlaste se u P. Jana Gerndta nebo některého z jáhnů pokud možno do konce května.