Přislíbení Srdce Ježíšova daná skrze sv. Markétu M. Alacoque

15.06.2023

1. Potěším ctitele svého Srdce ve všech jejich protivenstvích.

2. Dám jim všechny milosti, jejich stavu potřebné.

3. Udělím svůj pokoj jejich rodinám.

4. V životě a zvláště v poslední hodině budu jim bezpečným útočištěm.

5. Všemu jejich podnikání hojně požehnám.

6. Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nevyvážitelné moře milosrdenství.

7. Duše vlažné se stanou horlivými.

8. Duše horlivé budou velmi prospívat v dokonalosti.

9. Těm, kteří pracují na spáse duší, dostane se milosti, že obrátí i nejzarytější hříšníky.

10. Požehnám všem místům, kde bude ctěn a vystaven obraz mého Srdce.

11. Moje všemohoucí láska propůjčí milost setrvání všem, kteří přistoupí po devět měsíců za sebou - vždy o prvním pátku - ke svatému přijímání. Nezemřou v nemilosti, ani bez svatých svátostí. Srdce mé jim bude v poslední hodině jistým útočištěm.

12. Jména těch, kteří rozšiřují tuto pobožnost, budou zapsána v mém Srdci a nikdy z něho nebudou vymazána.