Přistupovat s důvěrou

29.03.2024

k trůnu milosti, kdykoli potřebujeme pomoci. V pohádkách a legendách je jen jeden určitý den - ať už v roce, nebo jednou za padesát nebo sto let - kdy lze získat nějaký poklad. A když termín propásneš, máš smůlu.

Bůh je kvůli smírné oběti svého Syna připraven vždy a za všech okolností odpovědět na naše volání. Buď tak, že splní, oč prosíme, nebo nám dá ještě něco lepšího, popřípadě dá sílu ještě chvíli vydržet.