Proč tu jsme

13.01.2022

Dost často se může zdát, že věřící lidé a církev vůbec jsou tu především proto, aby sloužili druhým. Vypadá to hezky, má to vyvolat dojem její nepostradatelnosti ... Jenomže pohled víry říká něco širšího: jsme tu proto, abychom rozmnožovali čest a slávu Boží a sobě i druhým pomohli k věčné spáse. A tak rozhodně není zbytečné dbát na úroveň a krásu kultu jediného a pravého Boha, není nadbytečné, aby naše modlitby a oběti měly důstojnou formu a ukazovaly směr našeho putování. Omnia ab Uno, omnia ad Unum, vše pochází od Jednoho, a vše směřuje k Jednomu. Jinak se budeme neustále točit dokolečka kolem sebe a nikam nedojdeme.