Proroci

09.07.2021

Běž si, kam chceš, tam si dosyta prorokuj, ale tady je KRÁLOVA svatyně. Tady je ŘÍŠSKÝ chrám! Vypadá to fair play, tady jsme my a tam si buďte vy. Jenomže Boží proroci jsou posíláni právě tam, kde to vždy právě nevyhovuje. Proroci jsou od toho, aby včas zvedli prst či pozvedli hlas, anebo naopak v pravý čas pohladili a utěšili. Proroctví některých byla sepsána, ale kupodivu ten největší prorok, Eliáš, je znám jen ze svědectví o jeho zázracích a také vytrvalém odporu vůči králi Achabovi a jeho manželce Jezabel. 

V každé době se prorokuje trochu jinak. A také v každé době je prorok nejméně uznáván ve své vlasti a ve své rodině ...