Prosba k Duchu svatému za požehnání pro děti

02.09.2023

Zveme na večerní mši svatou ve čtvrtek 7. září v 18 hodin do kaple sester karmelitek na mši svatou k Duchu Svatému za požehnání dětem a učitelům do nového školního roku.

V kostele sv. Jakuba i v klášteře jsou k dispozici přihlášky pro děti na náboženství, které bude počínajíc čtvrtkem 14. září probíhat u sester v klášteře. Více viz na "život farnosti". Katecheze ve Zvoli a kroužek v Dolních Břežanech budou ještě oznámeny.