Radost a ušlechtilost

13.12.2021

Apoštol Pavel dává toto dvojí do souvislosti. Radost jakožto pocit se nedá nařídit. Nanejvýš je možné ji hrát ... Ušlechtilost jakožto opravdu uvěření Bohu, uvěření v blízkost Pána, pak přináší radost opravdovou. O tu nám má jít. Lidé skutečně ušlechtilí nebývají zamračení. Lidé ušlechtilí nepozbývají naděje. Ušlechtilost měli prokazovat vojáci, spokojení se svým žoldem, celníci, kteří nevybírají víc, než je stanoveno. Zvyknout si na takovýto postoj je pak ctnost, jako trvalá dispozice smýšlet i konat dobro.