Roráty, slavnost Panny Marie Neposkvrněné

01.12.2023

V době adventní se slouží u Sv. Jakuba na Zbraslavi (u mariánského oltáře) každou středu od 6:30 mše svatá s rorátními zpěvy. Přítomní jsou pak zváni na snídani. Po mši svaté je možno přistoupit ke svátosti smíření.

V pátek 8. 12. o doporučeném mariánském svátku bude mše svatá na Zbraslavi v 9:00 a ve Zvoli v 18:00.        V obou případech bude před bohoslužbou i po bohoslužbě příležitost k přijetí svátosti smíření.