Růženec - naše zbraň

07.10.2023

proti zlobě a úkladům ďáblovým. Sv. Jan Pavel II. vícekrát pozdvihl růženec se slovy: "Tohle je naše zbraň!". Zbraň, kterou se neřeší následky, ale příčina, zdroj. Tím je velký Manipulátor, který působí špatná vnuknutí, z nichž se rodí nenávist, zloba, pýcha, nepřejícnost. Až uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec, říká Ježíš. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Je třeba vytrvat: Věřit všemu, co sdělil Kristus apoštolům a co jeho Církev vždy chránila jako největší poklad. Doufat, to znamená živě počítat s Boží pravdomluvností a věrností, která na nás nezapomene. Milovat především to, co nepomíjí a držet se hodnot věčných a tím pádem správně milovat každého, kdo je vedle nás, a chránit přírodu a všechno živé i neživé stvoření.