Slavné májové dny

04.05.2022

Pamatujete? 1, 5, 9 ... Pro Církev ale vždycky byl a je květen měsícem zvláštní úcty k Panně Marii. V jedné písni jsou přirovnávány ctnosti Matky Boží ke kráse nejrůznějších kvítků. Do května obvykle spadá i slavnost Nanebevstoupení Páně (letos 26. 5.), a už na samém jeho prahu vítáme svátek dělníka sv. Josefa. A pak dva velcí svědkové pravdy a Božích tajemství, oba mučedníci Janové, Sarkander 6. a Nepomucký 16. května. Hrdinka blíženské lásky sv. Zdislava obsadila 30. květen, a poslední den tohoto měsíce nás přenáší do Aim Karinu, kde přivítala samodruhá Alžběta samodruhou Marii z Nazareta, aby tam zazněl chvalozpěv, který dodnes Církev zpívá nebo recituje denně v podvečer při modlitbě nešpor. 

Veliké věci mi učinil Ten, který je Mocný. On nejen učinil, ale i činí, a činit bude. Proto nepozbývejme naděje ani v těch nejbeznadějnějších chvílích.