Součást většího celku

29.10.2022

V politických kategoriích se mluvívá o jednotné Evropě nebo jednotném Západu. Už ne tolik o jednotlivých suverénních státech ... Nechme stranou, nakolik je to správné nebo nakolik je to chyba: převedeme-li to na duchovní svět, existuje zápas mezi Satanem a jinými duchy zlými, a Michaelem a jeho anděly. Obojí působí na nás lidi, a tak zápasy, jimiž jsme každou chvíli svědky, představují jen pomyslný vrchol ledovce ... Ano, není tu jen náš viditelný svět, ale i ten duchový. Nikdo z lidí, ani těch nejmocnějších a nejchytřejších, proto nikdy Zemi zcela neovládne. 

Bůh je králem celého světa, zpívejme mu chvalozpěv. Bůh vládne národům, Bůh zasedá na svém svatém trůnu!