Spasit duši

04.09.2023

Spasit se nemůžeš sám, to je jasné. Tvým jediným Spasitelem a zachráncem všeho, co je v Tobě dobrého, z moci ducha zla je Ježíš. Ježíš ukřižovaný, Ježíš Syn Panny Marie.

Ty mu ale musíš dovolit, aby v tobě působil. Ty musíš otevřít svoje srdce pro onu duchovní bohoslužbu, o níž píše apoštol Pavel Římanům. Nenapodobovat příklady tohoto světa, ale neustále se měnit k obrazu Božímu. Před Boha nemůže v konečné fázi předstoupit nic nečistého. Co by Ti tedy bylo platné, kdybys získal celý svět, ale ztratil svoji duši?