Spolupráce

11.03.2021

Známe to. "Spolupracovník". Konfident. Agent. Rozlišovat je třeba mezi spoluprací vědomou a nevědomou, mezi dobrovolnou a z přinucení. Spolupracovat lze na věci dobré i zlé. 

Žijeme-li, denodenně se rozhodujeme mezi dobrým a zlým. Zvláště v době postní máme být obezřetnější a skutečně vážit, čemu propůjčujeme své síly, ale třeba i finance, co doslova hltáme (mohou to být kromě evidentně škodlivých věcí i pomluvy nebo s prominutím hloupé tlachy) nebo co zbytečně pod různými záminkami odsouváme, i když víme, že bychom to měli udělat co nejdříve.

Žádný z nás není izolovanou jednotkou. Snad se nám zdá, že jeden člověk je příliš málo na to, aby mohl něco na světě změnit k lepšímu. Ale moudrý a spravedlivý Bůh počítá i s tou nejmenší kapkou ve svém spasitelném plánu. Budeme-li váhaví, bude tam ta kapka naší spolupráce s Bohem chybět.