Středopostí

12.03.2023

Dost dlouhá doba už uplynula od Popeleční středy: a ještě stejně tolik času zbývá do velikonočního třídenní. Varianta poloplné či poloprázdné sklenice ... Spasitel žíznil po spáse světa, abychom my žíznili po něm. 

Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo jako vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.

Netoužíme-li takto, je třeba prosit o milost, abychom toužili. Budeme-li toužit, pak se pohneme z místa svých zajetých když ne přímo hříchů, tedy jistě nectností či nemotorností.

"Pane, dávej mi tu živou vodu stále!"