Svatohavelské posvícení

29.09.2021

Někdejší farní kostel sv. Havla na zbraslavském Havlíně, který nyní pravidelně hostí naše pravoslavné bratry ve víře, bude místem katolické mše svaté ke cti sv. Havla v sobotu 16. října od 16 hodin. (Stejně pak dne 2. listopadu rovněž od 16 hodin.) Zveme všechny, kterým je tento starobylý kostel s bohatou historií blízký! (KOSTEL SV. JAKUBA V AREÁLU ZÁMKU BUDE 16. 10. OTEVŘEN JEN OD 13 DO 15 HODIN.)

Jelikož bývá zvykem posvícení slavit i na poli světštějším, zveme všechny zájemce a příznivce zbraslavské farnosti na společný farní oběd do restaurace U Přístavu na neděli 17. října v cca 12:30. Zúčastní se ho i oba nově vysvěcení jáhni s rodinami. Prosíme zájemce, aby se přihlašovali u otce Jana Gerndta, abychom mohli včas nahlásit počet účastníků. (Útratu si každý uhradí sám ... :-))