Svatohavelský víkend

09.10.2023

Svatý Havel - opat ze 6. století - byl dlouho hlavním patronem Zbraslavi. Klášterní kostel sv. Jakuba sloužil převážně řeholníkům-cisterciákům, zatímco farním kostelem zůstával Havlín. Jsme rádi, že je plně využitý pro ukrajinskou pravoslavnou komunitu, nicméně sluší se sv. Havla si připomenout.

Zveme Vás tedy v sobotu 14. října na 15. hodinu k mariánské kapličce na Baních k pobožnosti sv. růžence a modlitbám k Panně Marii, jimž nebude chybět prosba za mír na Ukrajině a nyní i v Izraeli. A v neděli při mši svaté v 11 hodin v kostele sv. Jakuba přednese sbor Coro di Aula Regia s orchestrem Mozartovu Missu in C.