Svoboda

17.11.2022

Svoboda od čeho - svoboda k čemu? Tyto dva pohledy je třeba vnímat společně. Neboť člověk nemůže nějak "viset" v neurčitém vakuu. Mohlo by se říci také "svoboda od koho - svoboda pro Koho". Nikdo není takový suverén, že si stačí sám. Vždycky budeme na někom více či méně závislí. Dána jest mi veškerá moc na nebi i na zemi, říká Pán Pánů a Král králů. Je mu dána, je to tedy danost. Područí hříchu, područí totality, područí zloby, od toho se máme osvobodit, a přejeme to celému světu. My křesťané vidíme, že opakem tohoto područí je svoboda dětí Božích, svoboda pro vyznávání úcty jedinému a pravému Bohu, svoboda pro úctu k druhému člověku, svoboda pro konání dobra, ano i svoboda k tomu, aby člověk zapřel sám sebe, vzal svůj kříž a následoval svého Krále...