Synodalita není demokracie

18.10.2021

"Sejdeme se a předěláme církev, jak ji potřebujeme a jak se nám líbí!" Jenže: nějaké přestavba na skále založené Kristovy církve na veliké spolčo, to by opravdu nešlo. Pak bychom mohli vymazat vlastnosti církve a místo jedna, svatá, katolická a apoštolská dosadit třeba dokonale hygienická, všem nesmyslným nápadům otevřená ...

Pro Boha, to snad opravdu ne. Božské založení a božské vedení postavené na učitelském úřadu biskupů nelze transformovat, i kdyby to lákalo sebevíc. Synodalita znamená respektovat církev jako celek, brát vážně všechny, ovšem podle stupně božských darů, které musí být v harmonii. 

Diktovat musí opravdu Duch Svatý, a žádný politický nebo ideologický zájem. Týž Duch, který mluvil ústy proroků, který sestoupil na apoštoly, který dává svých sedm darů.