Účel

28.06.2021

K čemu je to dobré? Čemu (dalšímu) to má sloužit? Tak se ptáváme. Císař Josef II. se ptával, k čemu že jsou užiteční kontemplativní řeholníci, a svět se ptává, k čemu jsou vlastně užiteční kněží ... 

Člověk je jediný z tvorů, kterého Bůh chtěl pro něho samého. Ano, stvořil ho ke svému obrazu, i když ho nepotřeboval! Bůh sám si stačí, protože je nekonečný a dokonalý. Ale chtěl dávat ... A sám se stal darem pro člověka, když přijal skrze Ducha Svatého tělo z Marie Panny. 

Sv. Bernard v podobném duchu pohlížel na ctnost zvanou láska. A napsal: Miluji, abych miloval. Láska je vrchol ctností a člověk je vrchol Božího díla. Je stvořen z lásky a pro lásku. Pohlížejme takto sami na sebe a pohlížejme tímto způsobem na lidi kolem, zvláště na své nejbližší. Tys pro mě darem, i když bych tě někdy nejradši ......