Važme vodu s radostí

03.06.2023

z pramenů spásy, jak vybízí prorok Izaiáš. Boží život Otce, Syna a Ducha Svatého, sdílený ve svátostech, především ve svátosti Těla a Krve Božího Syna, to je životodárné zavlažování našeho celého života. Opomíjíme-li tento zdroj a hledáme-li radost ve vyschlých cisternách honby za mamonem, seberealizacemi a zábavou, pak nemůžeme očekávat nějaké oživení života z víry. Jen radost z Hospodina je naše síla!