Veni Sancte

23.08.2022

Tradiční prosba k Duchu Svatému na začátku školního roku zazní ve čtvrtek 1. září v 18 hodin    v kapli sester karmelitek na Zbraslavi. Věřící rodiče i děti, zejména ze Zbraslavi, přijďte vyprosit světlo dětem i učitelům!

Také v ostatních částech farnosti nenecháme bez modlitby frekventanty všech školek a škol, kroužků i kurzů.  Budeme na ně pamatovat při bohoslužbách v neděli 4. září. Zvelebování a produchovňování Božího díla patří k náplni našeho křesťanského života!