Veni!

17.05.2021

Ano, přijď, Duchu Svatý, naplň nás svými dary a vyžeň a vypuď tolik "antidarů", které se zahnízdily v našich srdcích za poslední rok! Ať Tvá moudrost zaujme místo pošetilých "zajišťování". Rozum ať nahradí nutkavé hltání neověřených informací. Tvoje rada ať vyžene rady špatných našeptávačů, včetně toho nejvyššího, ďábla. Síla ať postaví na nohy oslabené a nedůvěřivé. Ať pochybné umění žonglovat je vyhnáno uměním vidět a vnímat věci dobré a krásné. Ať místo nedělní "hypermarketové zbožnosti" či "bezpečné zbožností u přenosů" se opět pravidelně naplní kostely! Ať strach z pozbytí čehokoli pozemského a dočasného nahradí bázeň Boží, to vědomí, že jedinou skutečnou ztrátou je ztráta Boha a věčného života.