Veni!

13.05.2024

Jako životodárná voda do přírody přichází Dárce života do nás. Ano, jako přítomnost vody v rostlinách se pozná podle jejich svěžesti, On má také spíše projevy, nežli podobu. V práci osvěží, v pláči potěší, v žáru pozve do stínu. Tak jako nemoc působí skleslost, otupělost, apatii, On, Duch Svatý, působí lásku, radost, pokoj. Jistěže jeho projevy jsou takové, abychom mohli být užiteční, takže není to z naší strany nějaké písknutí, na které Duch Svatý přiletí; vždyť On vychází z Otce i Syna: z Otce v tvůrčím smyslu, ze Syna ve smyslu záchranném, výkupném a posvětném, ale je vůle Otcova - a o tu denně prosíme v Otčenáši - aby naplnil celý náš svět. Přijď, Duchu Svatý! Přijď do mě, do nás, do celého okrsku zemského!