Vidět znamení

03.08.2021

Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se nasytili, řekl Ježíš lidem, kteří se za ním pustili přes Galilejské moře. Nasycení je jednorázový úkon, který způsobí uspokojení, třeba i duchovní (viz tzv. farní kávy). Jenže tím to vlastně končí, člověk nejde dál.

Vidět znamení znamená dál o viděném uvažovat. Jít duchovně dál. Maria to všechno v srdci uchovávala a rozvažovala o tom. A jiná Marie - narozdíl od své sestry Marty - se posadila Ježíšovi k nohám a poslouchala jeho řeč. Tím si vybrala nejlepší úděl, a ten jí nikdo nevezme. 

Ježíš je Chléb života i Slovo života. Prostírá nám stůl slova a stůl eucharistie. Obojí v nás má doznívat a z obojího můžeme čerpat sílu pro další den nebo dny.