Vlk s beránkem?

04.12.2022

Protiklady ve smyslu zloby z jedné strany a strachu z druhé jsou výsledkem hříchu prvních lidí. Cosi se stalo s hlavou stvoření - člověkem. A tím toto "cosi" poznamenalo i ostatní tvory. Novost mesiánského království způsobí zrušení Hospodinova trestu. Bohužel zatím můžeme prožívat pouhé náznaky takového stavu kupř. těsně po svátosti smíření nebo v širší společnosti v době vánočních svátků. 

Neškodí, přečteme-li si úryvek prvního čtení dnešní neděle vícekrát. Možná zjistíme, že v síle víry a síle svátostí dokážeme aspoň něco z toho, co světsky uvažující lidé považují za nemožné.