Všichni, nebo mnozí?

10.04.2023

Kristus přišel, aby vykoupil všechny lidi. Jsou mnozí, přemnozí, kteří došli a ještě dojdou věčné spásy, žel nejsou to všichni. Bůh nejde proti lidské svobodě, a kdo odmítne, ten odmítne. V Písmu svatém a liturgických textech proto nacházíme někdy první, jindy druhý výraz. Neodporují si, jako si neodporuje vycházení Ducha Svatého z Otce s jeho vycházením z Otce i Syna. 

Čas od času se rozvíří - zvláště díky překladům - pochybnosti o správnosti té či oné formulace. Kolik sporů bylo v prvním tisíciletí o výše zmíněné Filioque mezi Východem a Západem! Nikdy se nemá zapomínat, že Bůh je vždycky větší a že je to On, který činí a působí, jak chce, a nikoli my. Zmrtvýchvstání Ježíšovo je toho hmatatelným důkazem.