Začíná půst

22.02.2021

Oproti minulý létům trochu jiný. Totiž: my jsme trochu jiní. Bohatší o zkušenost, že skutečně nejsme pány svého života a že není nic užitečnějšího, než se "menšit před Pánem", jak k tomu vybízel už Jan Křtitel. Ostatně o tom je i ta výzva Čiňte pokání a věřte evangeliu.

Ježíš na poušti vyhladověl. I my jsme vyhladověli, leccos ze sféry společenského či kulturního života postrádáme. Naučili jsme se však i tomu, hledat více smysl života a radost v tom, co nám vždycky dobrý Bůh nabízel, ale na co jsme jaksi neměli čas, nebo chuť, nebo momentální příležitost, protože byla spousta jiných naléhavých úkolů (ke kterým jsme se třeba i vzájemně popoháněli, a tak jsme se víc a víc točili). Evangelní Marta pobíhala a sháněla, a dostala od Ježíše výslepek, že jen jedno je třeba ...

Toto "jedno" se specifikuje v úkolech postní doby: modlitba, půst, almužna. Přijměme to nejen jako povinnost, ale jako slibný úkol, jehož splnění nám samým přinese radost i uprostřed strastiplného pozemského putování k nebeským Velikonocům.