Zaseli jsme. Čekejme.

31.03.2022

Vlastně ne my, ale Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Ježíš řekl, že jako Otec zůstává činný, i On je činný. Skrze milosti, které chce vylévat na každého, kdo je jim otevřený. Počin papeže Františka 25. 3. 2022 je snad zatím nejvýraznější počin tohoto pontifikátu. Nebylo by správné si utvořit představu, co přesně se musí (a do kdy) stát. Spíš je třeba mít otevřené oči, a srdce, a bychom dokázali vnímat veliké věci, které i nyní činí Ten, který je Mocný, a jehož jméno je svaté.

To je i podstatou onoho Pannou Marií požadovaného obrácení. Přeorientování se od našich omezených představ a očekávání k víře v to, co v pravý čas dává Bůh.