Zastoupil všechny

06.04.2023

"V Ábelovi byl zavražděn, v Izákovi mu byly svázány nohy, v Jákobovi musel pobývat v cizině, v Josefovi byl prodán, v Mojžíšovi jako dítě odložen, v beránkovi zabit, v Davidovi pronásledován, v prorocích zneuctěn." (Melito Sardský)

Dnes to pokračuje v tolika osudech ... A člověk má dvě možnosti: buď se rouhat jako lotr po levici, obviňovat Boha ze všeho, co se kolem nás (nebo i v nás samotných) děje špatného nebo těžkého, anebo s plnou důvěrou v Syna člověka opakovat: Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království!