ZBRASLAVSKÉ PAŠIJE 2023

16.03.2023

Lidová pašijová hra bude letos sehrána před kostelem sv. Jakuba v neděli 16. 4. 2023 od 14:30. Více informaci na www.pasije.webgarden.cz. Srdečně zve Spolek Zbraslavské pašije, farnost Zbraslav a Zbraslavská kulturní společnost.

S přímluvou Pán Bůh zaplať dobrovolným dárcům na č. konta 2837323329/0800.

Mše svatá v tuto neděli bude výjimečně slavena již od 9:30.