Zemřela paní Čejková

21.05.2022

V úterý 17. května zemřela náhle ve věku nedožitých 85 let dlouholetá zbraslavská farnice paní Marie Čejková rozená Šlamborová, poté, co 2 dny předtím přijala svátost smíření a eucharistii. Za spásu této dobré zbožné duše bude obětována zádušní mše svatá v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi v pátek 27. května v 11 hodin. Poté bude její tělo  uloženo do rodinného hrobu na Havlíně. (Pravidelná mše svatá v 9 hodin tento den odpadne.)