Živ buď? Živ jest!

25.04.2022

Já jsem První a Poslední, Živý, sdělil Pán apoštolu Janovi, autorovi Apokalypsy. Mnoho věcí ve světě nám blízkém i nám vzdáleném, se mění; co bylo, už není nebo neplatí, a jsou tu nové věci, o kterých jsme před 40 lety neměli áhnung, jak se správně "česky" říká. A věříme, že za vším stojí Boží Prozřetelnost, ať už ve formě její přímé vůle, nebo přečasto dopuštění, které zase ale nemá trvalou platnost. A proto v každém okamžiku máme šanci pomoct tomu Božímu, pomoct hlásání živého Krista, který s námi zůstává a zůstat chce, až do skonání světa. Hlásat ho, ať svým životem, ať svou nemocí, ano, ať svou smrtí.