Zlatníky od adventu opět každou neděli

03.11.2021

Díky ochotě jáhna Petra Megely se od adventu vrátíme v kostele ve Zlatníkách ke každonedělní bohoslužbě od 8:15 tak, že v liché občanskokalendářní týdny bude mše svatá, v sudé jáhenská bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání. (Vymykat se budou vánoční svátky: na Štědrý den bude ve 22 h mše svatá, na Boží Hod nic, na sv. Štěpána v 8:15 bohoslužba slova, na Nový Rok v 8:15 mše svatá a v neděli 2. 1. bohoslužba nebude.)