Zlatníky zahájí!

03.11.2022

Zveme všechny farníky a příznivce našich kostelů k opětnému otevření kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách pro pravidelné církevní akce. 

V neděli 13. 11. v 9:00 bude sloužena první mše svatá, doprovodí ji Coro di Aula Regia mší od Michaela Haydna. Po mši svaté zveme k malému občerstvení a možnosti ještě si v klidu opravený kostel prohlédnout.

V neděli 20. 11. - slavnost Krista Krále - bude mše svatá již v pravidelném čase, tj. v 8:15. Odpoledne v 15 hodin Vás zveme na koncert amatérských sólistů, um . ved. Naďa Šormová, emeritní sólistka ND v Praze.