BIŘMOVÁNÍ ZBRASLAV 10. 11.

24.05.2024

Svátost biřmování je ohromnou příležitostí, jak se "nechat srovnat". Jak v sobě oživit milost, která do nás vstoupila ve křtu. Jsou tři svátosti, které mají takový silný účinek (už proto, že nemohou být opakovány):: křest, biřmování a kněžské svěcení. Pro většinu křesťanů je právě biřmování celoživotním impulsem.

Nejsi-li dosud biřmován, přihlas se! Neváhej pozvat k sobě Oživovatele!

S přípravou začneme od 12. září každý čtvrtek v 19 hodin v klášteře sester karmelitek.