Jak dál?

17.02.2022

V důvěře, že On vidí mnohem dále než my. Kde my jsme bezradní, projevuje se nejvíc to, co je skutečné: totiž že člověk je proti Boží moudrosti jen velmi málo. Kde my sami jsme si jisti, přehlížíme mnohdy to, co nám vnuká Duch Svatý, protože na místo jeho vnuknutí pracuje naše ego.

Chvíle bezradnosti jsou vlastně chvílemi navštívení. Jsme zastaveni, abychom čekali na moment nového startu. Přijď, Duchu Svatý! Maria, pomoz, přišel čas. Anděle Boží, strážce můj, na tvá vnuknutí (ať) pozor dávám.