Viz to Srdce!

31.05.2022

Srdce našeho Spasitele má význam fyzický i symbolický. Byl i zůstává plně člověkem a středem jeho člověčenství je tedy jeho Nejsvětější Srdce. Proto je v litanii nazýváno "žertvou hříšníků" (nový překlad za hříšníky obětované je nepřesný). Závratná skutečnost: hříšníci mohou nabízet Otci jako smírnou oběť Srdce Božího Syna, probodeného kopím. Úcta k Srdci Ježíšovu je zhuštěnou formou úcty k Ježíšovu lidství a Ježíšově oběti na kříži.

Pro mnohého je srozumitelnější ten význam symbolický: srdce jako zdroj, sídlo a pramen lásky. Srdce jako znamení otevřenosti, upřímnosti, nezáludnosti. Otevřít někomu srdce znamená dokonale se mu oddat, ano, vydat všanc, protože nejednou je takové upřímnosti zneužito. Ježíš to zažil. Ale On nezklame nikoho, kdo mu odevzdá a otevře svoje srdce

Srdce našeho Spasitele je záchranou pro ty, kdo v ně doufají. Je nadějí pro ty, kdo umírají. A je rozkoší všech svatých v nebi.