Slovo duchovního správce

Z hloubi temnot druhé světové války vytvořila dvojice Tomíško-Mach krásnou velikonoční píseň, jejíž jednu z později vypuštěných slok si dovoluji připomenout jako přání všem, kdo čtete naše webové stránky:

Kdo jsi?

27.03.2021

Nemůžeme být každý všestranně nadán. I kolem křížové cesty našeho Pána byli různí lidé s omezenými možnostmi, a přece každému z nich byl Pán Ježíš vděčný. Veronice za drobnou úsluhu, Šimonovi za zpočátku neochotnou, ale přece účinnou pomoc, plačícím ženám, že si ho všimly. Janovi, že zůstal, i když nemohl nic změnit na jeho strašné smrti, a právě...

Svatý Josef

18.03.2021

"Svatý Josef je na všechno!" říkával náš otec spirituál, který nikdy neopomněl tohoto světce připomenout v eucharistické modlitbě i tehdy, kdy ještě dávno nebyl oficiálně do textu papežem Františkem přidán ...

Spolupráce

11.03.2021

Známe to. "Spolupracovník". Konfident. Agent. Rozlišovat je třeba mezi spoluprací vědomou a nevědomou, mezi dobrovolnou a z přinucení. Spolupracovat lze na věci dobré i zlé.

Netrpělivá otázka, sledující dobu trvání, čekání nebo i odměny. Každý chce vědět, za jak dlouho skončí uzávěra obcí, za jak dlouho začnou klesat počty nemocných. Já se asi tak třetí den ptal paní doktorky v nemocnici, na jak dlouho mou hospitalizaci vidí. Bylo odhadnuto 14 dní, nu, ale nakonec mě pustili už po 9 dnech, protože výsledky byly...

Ezechiel

28.02.2021

Tento velký prorok doby babylonského zajetí Izraele uvádí na pravou míru to, co zaznělo z Božích úst slovy, že stíhá vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení. Nedělo se tak kvůli nějakému urputnému Božímu hněvu, jako spíš proto, že synové obvykle kráčívají ve šlépějích svých otců (Celej táta! - Přesně tohle dělal jeho otec!), ale tím není...

Oproti minulý létům trochu jiný. Totiž: my jsme trochu jiní. Bohatší o zkušenost, že skutečně nejsme pány svého života a že není nic užitečnějšího, než se "menšit před Pánem", jak k tomu vybízel už Jan Křtitel. Ostatně o tom je i ta výzva Čiňte pokání a věřte evangeliu.

Nejprve je třeba poznat Dárce všech darů, aby bylo možné jej s důvěrou o ně prosit. "Musíme se modlit" zní sice pěkně, ale občas to vypadá, jako by celkem nezáleželo na tom, k jakému nebo kterému b/Bohu se má člověk obracet. Sv. Klement Římský píše: Budeme vytrvale a naléhavě prosit Stvořitele všeho, aby v celém světě bděl nad spásou těch,...

Mít cit

22.02.2021

Papež František v apoštolském listě věnovaném sv. Josefovi podtrhuje jednu vlastnost tohoto spravedlivého muže: citlivost. Připomíná, že co je křehké, toho je třeba dotýkat se citilivě, jako se Josef dotýkal něžně betlémského Nemluvňátka.