Slovo duchovního správce

Volný znamená nesevřený. Nesvázaný programem od rána do večera. Mít volno, to by mělo znamenat odložit diář, možná i odložit mobil ... Zastavit se a přijímat dary a krásy každého nového dne, aniž bych tonul v obavách, že jsem nestihl být v tolik a v tolik hodin tam a tam. Zvykli jsme si brát jako normální, že program je...

Viz to Srdce!

31.05.2022

Srdce našeho Spasitele má význam fyzický i symbolický. Byl i zůstává plně člověkem a středem jeho člověčenství je tedy jeho Nejsvětější Srdce. Proto je v litanii nazýváno "žertvou hříšníků" (nový překlad za hříšníky obětované je nepřesný). Závratná skutečnost: hříšníci mohou nabízet Otci jako smírnou oběť Srdce Božího Syna, probodeného kopím....

Pamatujete? 1, 5, 9 ... Pro Církev ale vždycky byl a je květen měsícem zvláštní úcty k Panně Marii. V jedné písni jsou přirovnávány ctnosti Matky Boží ke kráse nejrůznějších kvítků. Do května obvykle spadá i slavnost Nanebevstoupení Páně (letos 26. 5.), a už na samém jeho prahu vítáme svátek dělníka sv. Josefa. A pak dva velcí svědkové pravdy...

Já jsem První a Poslední, Živý, sdělil Pán apoštolu Janovi, autorovi Apokalypsy. Mnoho věcí ve světě nám blízkém i nám vzdáleném, se mění; co bylo, už není nebo neplatí, a jsou tu nové věci, o kterých jsme před 40 lety neměli áhnung, jak se správně "česky" říká. A věříme, že za vším stojí Boží Prozřetelnost, ať už ve...

Přání

14.04.2022

Kristus, Boží Syn, je SVĚTLO. Co učí, radí, doporučuje, ať je i Vaším přesvědčením a směrnicí.

Vlastně ne my, ale Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Ježíš řekl, že jako Otec zůstává činný, i On je činný. Skrze milosti, které chce vylévat na každého, kdo je jim otevřený. Počin papeže Františka 25. 3. 2022 je snad zatím nejvýraznější počin tohoto pontifikátu. Nebylo by správné si utvořit představu, co přesně se musí (a do kdy) stát. Spíš...

Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet. Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme dobro všem, zvláště těm, kdo s námi sdílejí stejnou víru. (Gal 6,9-10)

naše pýcha se dotýká nebes, ovládla naše srdce a zakalila pohled na bližní.

Jak dál?

17.02.2022

V důvěře, že On vidí mnohem dále než my. Kde my jsme bezradní, projevuje se nejvíc to, co je skutečné: totiž že člověk je proti Boží moudrosti jen velmi málo. Kde my sami jsme si jisti, přehlížíme mnohdy to, co nám vnuká Duch Svatý, protože na místo jeho vnuknutí pracuje naše ego.

Krásné slovo, "pozdvihnout"! Znamená to posílit víru a naději. Znamená to více otevřít zrak a sluch k vnímání Boží lásky a Boží moudrosti. Je v tom i obsažena ochota nést seslaný kříž a nést ho radostně a s důvěrou. Pokoj svatý z tváře svítá, blahem plní duši tvou, láska tvá kříž těžký vítá s touhou srdce radostnou, zpívá...