Slovo duchovního správce

Svoboda

17.11.2022

Svoboda od čeho - svoboda k čemu? Tyto dva pohledy je třeba vnímat společně. Neboť člověk nemůže nějak "viset" v neurčitém vakuu. Mohlo by se říci také "svoboda od koho - svoboda pro Koho". Nikdo není takový suverén, že si stačí sám. Vždycky budeme na někom více či méně závislí. Dána jest mi veškerá moc na nebi i na zemi,...

V politických kategoriích se mluvívá o jednotné Evropě nebo jednotném Západu. Už ne tolik o jednotlivých suverénních státech ... Nechme stranou, nakolik je to správné nebo nakolik je to chyba: převedeme-li to na duchovní svět, existuje zápas mezi Satanem a jinými duchy zlými, a Michaelem a jeho anděly. Obojí působí na nás lidi, a tak zápasy,...

Andělé

02.10.2022

Nejen naši strážci. Množství andělů (rozdělených dokonce do devíti kůrů) je tu ke službě Bohu, tzn. ke službě Jeho lásce, Jeho moci, Jeho kráse, Jeho dokonalosti. Těžko si pro člověka představit neviditelný, duchový svět. Víme minimálně to, že Michael a jeho andělé bojují proti Satanovi a jiným duchům zlým; andělé slouží Bohu k jeho záměrům a...

Drží na klíně zbičované umučené tělo svého Syna. Matka všech věřících. Matka a útočiště všech pronásledovaných, bezradných, nemocných, ale také těch, kdo duchovně ničí sami sebe, nebo páchají pohoršení a tak rozdírají Kristovo Tělo tajemné. Ona drží na klíně všechny zločince a hříšníky.

Duch Svatý

01.09.2022

Ducha Svatého známe patrně nejméně co do představy, ale nejvíce co do jeho působení. Vybírám z litanie: učí nás správně se modlit a modlí se s námi. Proniká nás láskou a shovívavostí k bratrům a sestrám. Probouzí v nás odpor ke každému zlu. Vede nás ke správnému konání dobra. Pomáhá nám vytrvat ve spravedlnosti. Uděluje nám milost znát to jediné...

Volný znamená nesevřený. Nesvázaný programem od rána do večera. Mít volno, to by mělo znamenat odložit diář, možná i odložit mobil ... Zastavit se a přijímat dary a krásy každého nového dne, aniž bych tonul v obavách, že jsem nestihl být v tolik a v tolik hodin tam a tam. Zvykli jsme si brát jako normální, že program je...

Viz to Srdce!

31.05.2022

Srdce našeho Spasitele má význam fyzický i symbolický. Byl i zůstává plně člověkem a středem jeho člověčenství je tedy jeho Nejsvětější Srdce. Proto je v litanii nazýváno "žertvou hříšníků" (nový překlad za hříšníky obětované je nepřesný). Závratná skutečnost: hříšníci mohou nabízet Otci jako smírnou oběť Srdce Božího Syna, probodeného kopím....

Pamatujete? 1, 5, 9 ... Pro Církev ale vždycky byl a je květen měsícem zvláštní úcty k Panně Marii. V jedné písni jsou přirovnávány ctnosti Matky Boží ke kráse nejrůznějších kvítků. Do května obvykle spadá i slavnost Nanebevstoupení Páně (letos 26. 5.), a už na samém jeho prahu vítáme svátek dělníka sv. Josefa. A pak dva velcí svědkové pravdy...

Já jsem První a Poslední, Živý, sdělil Pán apoštolu Janovi, autorovi Apokalypsy. Mnoho věcí ve světě nám blízkém i nám vzdáleném, se mění; co bylo, už není nebo neplatí, a jsou tu nové věci, o kterých jsme před 40 lety neměli áhnung, jak se správně "česky" říká. A věříme, že za vším stojí Boží Prozřetelnost, ať už ve...

Přání

14.04.2022

Kristus, Boží Syn, je SVĚTLO. Co učí, radí, doporučuje, ať je i Vaším přesvědčením a směrnicí.