Slovo duchovního správce

Nejvýš spravedlivý Bůh vše dobré odměňuje a vše zlé trestá. (druhá se šesti základních pravd) Někdo se ptá, jak může nejvyšší dobrota trestat? Může; a to trestání je právě jedním z projevů dobroty! Určitě už jsme se setkali s tím, že když někdo spáchal těžký zločin, a uvědomil si, co způsobil, sám běží, aby se udal a vyloženě touží,...

Všechno může zevšednět. Nebo vzít na sebe tak profánní podobu, že to prakticky ztratí veškerý lesk jedinečnosti a také posvátnosti. Když sv. Pius X. vybízel k častému svatému přijímání, rozhodně nemínil nějaký "výprodej za snížené ceny". Zcela jistě nechtěl kvantitu, aniž by bylo ubráno na kvalitě. Přistoupit ke svatému přijímání vyžaduje předchozí...

Vždycky se objeví nějaké "nové" slovo, které pak užívá kdekdo, aby byl zajímavým. Směřovat může ovšem jenom ten, kdo má stálý a jasný cíl. Jako věřící musíme především směřovat k živému a pravému Bohu, a to tím, že ho stále více milujeme a jsme věrni smlouvě, kterou s ním máme uzavřenou skrze svého a jeho Prostředníka, Krista Ježíše. Tato smlouva...

Matka církve

24.05.2021

"Ženo, to je tvůj syn," řekl Panně Marii Ježíš na kříži jako veliký odkaz. Od té chvíle ji onen učedník přijal k sobě, a jako by tu zastupoval všechny, kdo uvěřili v Krista. Přijmout k sobě Pannu Marii je pro nás samozřejmostí. Modlitbě Zdrávas Maria se většinou učíme souběžně s modlitbou Páně. Kromě kříže míváme v domácnostech viset...

Veni!

17.05.2021

Ano, přijď, Duchu Svatý, naplň nás svými dary a vyžeň a vypuď tolik "antidarů", které se zahnízdily v našich srdcích za poslední rok! Ať Tvá moudrost zaujme místo pošetilých "zajišťování". Rozum ať nahradí nutkavé hltání neověřených informací. Tvoje rada ať vyžene rady špatných našeptávačů, včetně toho nejvyššího, ďábla. Síla ať postaví na...

Blahořečení

10.05.2021

Letos je tomu 300 let, co byl prohlášen za blahoslaveného kněz a mučedník Jan Nepomucký, někdejší generální vikář pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, umučený za přímé účasti krále Václava IV. roku 1393. Beatifikace umožňuje veřejnou úctu v místech, kde dotyčný žil a zemřel. Kanonizace - prohlášení za svatého - pak rozšiřuje kult na celou...

Nepovažuji se za žádného "mariánského specialistu", ale tolik vím, že jako potřebuje rodina a domácnost matku, nedovedu si představit Církev bez Panny Marie, duchovní život bez mariánské modlitby, vzbuzení naděje bez vědomí mocné Zastánkyně u Božího trůnu, útěchu bez pohledu na Pietu ....

Biskupové v čele s papežem jsou autentickými nositeli úřadu učitelského, kněžského a pastýřského a nástupci apoštolů. Kněží jsou jejich nezastupitelnými pomocníky.

Věta apoštola Petra adresovaná těm bratřím, kteří z nevědomosti ukřižovali Pána. Pokání je projevem vděčnosti za odpuštění hříchů, může být určitým životním stylem (i s vědomím možnosti zástupného pokání), přispívá však i k omezení působnosti Zlého. Ten využívá k realizaci svých plánů daleko spíše lidí tělesných než duchovních. Tedy těch,...

Kvalita I.A

12.04.2021

Touha po dokonalosti se kryje s naším povoláním k dokonalosti. Ale někdy chceme (jak sami po sobě, tak po druhých) víc, než je reálně možné. A zapomínáme, že nemůžeme-li dnes dosáhnout kvality I.A, můžeme aspoň splnit kritéria kvality 2.C nebo aspoň 3.D. Týká se to našich projevů víry a zbožnosti, ale i touh po uspokojeních časných. Pandemie (ať...