Novinky

Ke stažení na příslušné straně webu ("farnost") je zpravodaj Maják Pepa. V tištěné formě je k dispozici ve všech kostelích farnosti.

Vzhledem k uspokojivému výsledku lékařské kontroly byl P. Jan Gerndt od pátku 12. 2. uznán opět práce schopným. S ohledem na prodělaný zápal plic s covidem je mu doporučena zatím spíše mírnější zátěž; proto se přistoupilo k určité redukci pravidelných bohoslužeb; je to i proto, že zůstal ve farnosti nyní jen jediným knězem. Znovu děkuje všem milým...