Novinky

Zveme všechny farníky a příznivce našich kostelů k opětnému otevření kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách pro pravidelné církevní akce.

budou v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi v úterý 1. 11. i ve středu 2. 11. od 6:30 se skončením nejpozději v 7:10. Vycházíme tak vstříc zejména pracujícím a školou povinným.

Před 11 lety 26. 10. 2011 zemřel po těžké nemoci dlouholetý zbraslavský farář otec Petr Koutecký. Vzpomeneme na něho při mši svaté ve středu 26. 10. 2022 v 9:00 v kostele sv. Jakuba Staršího.

V sobotu 15. října v 15 hodin se sejdou mariánští ctitelé u kapličky Panny Marie na zbraslavských Baních k tradiční říjnové pobožnosti. Dopravní spojení je autobusy 129 a 318. Upřímně zve Alena Hůlková.

Po nucené dvouleté přestávce pořádá naše farnost autobusovou pouť, jejímž cílem je poutní kostel Panny Marie ve Skokách na Karlovarsku. Smyslem je nejen společná modlitba, ale také prohloubení naší pospolitosti!

Na podnět od ČBK Vás zveme na prosebnou adoraci za mír na Ukrajině. Bude se konat ve středu 14. září od 8:30 do 9:00 v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi (v 9 h následuje mše svatá) a týž den večer od 18:00 do 18:30 v kostele sv. Jiří ve Vraném a od 19:00 do 19:30 v kostele sv. Markéty ve Zvoli. Přijďte, spojme se v modlitbě! ...

Veni Sancte

23.08.2022

Tradiční prosba k Duchu Svatému na začátku školního roku zazní ve čtvrtek 1. září v 18 hodin v kapli sester karmelitek na Zbraslavi. Věřící rodiče i děti, zejména ze Zbraslavi, přijďte vyprosit světlo dětem i učitelům!

V neděli 24. července oslavíme sv. Máří Magdalenu mší svatou v 9 hodin v Dolních Břežanech. Celebrant: Mons. ThDr. Michael Slavík. Zveme Vás i na malé občerstvení po skončení mše svaté.