Novinky

"On poděkuje vám ..." zpívá se v jedné koledě. Je mnoho, co jste, vážení farníci i příznivci, v tomto roce 2021 darovali jak na provozní výdaje farnosti, tak mnoha potřebným. Bude ze Vás odsloužena mše svatá na Nový Rok v 11 hodin!

Dá-li Bůh, budou v našich kostelích bohoslužby takto (MS = mše svatá, BS = bohoslužba slova):

Dostali jsme smutnou zprávu, že byl povolán na věčnost někdejší dlouholetý varhaník v Modřanech i v kostelích zbraslavské farnosti pan Karel Rauš. Hlavní zádušní bohoslužba bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech v sobotu 18. prosince ve 14 hodin.

Zveme Vás k liturgii 1. nešpor druhé neděle adventní do kostela sv. Jakuba na Zbraslavi. Začátek v 16 hodin. Celebrant P. Jan Gerndt, svatovítská katedrální schola pod vedením Jiřího Hodiny.

Díky ochotě jáhna Petra Megely se od adventu vrátíme v kostele ve Zlatníkách ke každonedělní bohoslužbě od 8:15 tak, že v liché občanskokalendářní týdny bude mše svatá, v sudé jáhenská bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání. (Vymykat se budou vánoční svátky: na Štědrý den bude ve 22 h mše svatá, na Boží Hod nic, na sv. Štěpána v 8:15 bohoslužba...

V pondělí o slavnosti Všech svatých (doporučený svátek, kdy se má každý katolík podle možností účastnit mše svaté) bude ve zbraslavském kostele sv. Jakuba mše svatá v 9:00 hodin. Sloužit i zpovídat bude P. Antonín Ježek.

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie covidu 19 se Sbor sv. Jiří rozhodl zrušit letošní plánovaný dušičkový koncert v kostele sv. Havla. Všem našim příznivcům se omlouváme.

Od pondělí 25. 10. vstoupí v účinnost opatření proti (žel Bohu) opět sílící epidemii covidu. Jak informoval generální vikář Mons. Wasserbauer, vztahují se na interiér kostela obdobná opatření jako na jiné uzavřené prostory. Jmenovitě je třeba nosit respirátory, vzdálenost mezi účastníky (nejsou-li z jedné domácnosti) má být minimálně 1,5 metru,...

26. 10. to bude 10 let, co byl po těžké nemoci povolán na věčnost dlouholetý zbraslavský farář a okrskový vikář P. Petr Koutecký S.J. Mše svatá bude za něj obětována na Zbraslavi v neděli 24. října v 11 hodin. Vzpomeňte s námi!

Někdejší farní kostel sv. Havla na zbraslavském Havlíně, který nyní pravidelně hostí naše pravoslavné bratry ve víře, bude místem katolické mše svaté ke cti sv. Havla v sobotu 16. října od 16 hodin. (Stejně pak dne 2. listopadu rovněž od 16 hodin.) Zveme všechny, kterým je tento starobylý kostel s bohatou historií blízký! (KOSTEL SV. JAKUBA V...